Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

 
 

strona g��wna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strona g��wna

Kontakt

Rejestr zmian

Pomoc

<< wstecz

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Skrytka ePUAP: /MP16_KATOWCE/SkrytkaESP 


  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta u�ytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

  • Wielko�� wszystkich za��cznik�w do��czonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mo�e przekroczy� 3MB.

  • Za��czniki dodawane do pism mog� by� w nast�puj�cych formatach:

    doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

 

do g�ry