Trefliki

TREFLIKI

Cele i zadania na miesiąc:

Styczeń

Dzieci:


- Zapoznają się z budową ksiązki (okładka, tytuł, autor, ilustracja)

- Przestrzegają zasad korzystania z książek

- Słuchają wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

- Czytają wyrazy o prostej budowy fonetycznej
-Rozwijają mowę i myślenie
-Rozpoznają bohaterów znanych baśni

- Prezentują swoje wiadomości we współdziałaniu z innymi,
- Zapoznają się z nazwami dni tygodnia,

- Łączą muzykę z ruchem; rozwijają wyczucie ciała i przestrzeni,

- Porównują liczebność zbiorów,

- Klasyfikują przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych,
- Zwracają uwagę na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np. ptakami,

- Rozpoznają wybrane zwierzęta po śladach na śniegu,
- Rozumieją konieczność dokarmiania ptaków zimą,

- Przygotowują program artystyczny z pomocą nauczyciela z okazji Dnia Babci i Dziadka

- Usprawniają narządy artykulacyjne za pomocą zabaw słownych
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944