SMERFY


SMERFY

                                                                                                                   

Cele i zadania na miesiąc:

StyczeńDzieci:

 

- poznają zimowe zwyczaje zwierząt;

- poszukują sposobów na pomaganie zwierzętom w zimę;

- przygotowują krótki program artystyczny dla babci  i dziadka;

- wykonuja prezenty dla babci i dziadka;

- wskazują członków rodziny;

- dostrzegają wartości rodzinne;

- umacniają więzi z dziadkiem i babcią;

- przeliczają elementy do 5;

- określają liczebnośc zbiorów: gdzie więcej/gdzie mniej;

- doliczają elementy w zbiorze;

- rozwijają sprawnośc ruchową uczestnicząc w zajęciach ruchowych;

- doskonalą sprawność manualną wykonując prace plastyczne;

- rozwijają słuch i poczucie rytmu ucząc się piosenek i prostych układów choreograficznych;

- poznają zawód aktora;

- poznają słownictwo związane z teatrem;

- oglądają film edukacyjny na temat pracy w teatrze oraz wyglądu teatru dawniej i dzis;

- uczą się współdziałać w grupie;

- nawiązują przyjaźnie na długie lata :)


https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944