Przedszkole posiada
Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole  


Przedszkole prowadzi w szczególności działania mające na celu mające na celu inspirowanie działań twórczych wychowanków stymulowanych plastyką, muzyką i żywym słowem. Natomiast w zakresie swoich oddziaływań wychowawczych ma na celu utworzenie partnerskich kontaktów wśród wszystkich wychowanków prowadzących do rozwijania empatii tolerancji wzajemnej pomocy i efektywnego współdziałania z innymi. W ramach współpracy z rodzicami kultywujemy tradycje rodzinne pogłębiające więzi przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Umożliwiamy rodzicom współudział i współorganizację zajęć zabaw i uroczystości przedszkolnych. Przedszkole jest organizatorem Międzyprzedszkolnych Przeglądów Teatralnych i Międzyprzedszkolnych Przeglądów Kolęd i Pastorałek. Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Nasze przedszkole posiada także:


 Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie


 • Certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” XII edycja 2019 /2020 – promowanie kształtowanie postaw prozdrowotnych;

 • Certyfikat „Aktywnego przedszkola” za udział w roku szkolnym 2019/2020 w Ogólnopolskim Systemie Rozrywki Ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL;

 • Certyfikat „Akademia Przedszkolaka”, poświadczający, że nasza placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat własnej ojczyzny, rozwijanie szacunku do barw i symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zapoznanie z historią, kulturą, zabytkami i atrakcjami turystycznymi różnych regionów Polski;

 • Certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” X edycja 2017 /2018 – promowanie kształtowanie postaw prozdrowotnych

 • Certyfikat Placówki Promującej Czytelnictwo „Wielka Liga Czytelników”

 • Certyfikat „W krainie Orła białego – Polska- moja ojczyzna” 2017/2018 - za realizację programu edukacyjnego „W krainie Orła białego – Polska- moja ojczyzna” organizowanego przez czasopismo „Bliżej Przedszkola

 • Certyfikat „W krainie dobrych uczynków” 2017/2018 - za realizację programu edukacyjnego „ W krainie dobrych uczynków” organizowanego przez czasopismo „Bliżej Przedszkola

 • „Certyfikat Marzycielskiej Poczty” – za krzewienie wśród przedszkolaków idei bezinteresownej pomocy oraz wrażliwości na cierpienie innych.

 • Certyfikatu „W krainie tolerancji – każdy z nas jest inny” 2017/2018 - za realizację programu edukacyjnego „W krainie tolerancji – każdy z nas jest inny” organizowanego przez czasopismo „Bliżej Przedszkola”

 • Certyfikat „ Bezpieczny pies , Bezpieczne dziecko” – za udział w programie kształtującym postawy dotyczące potrzeb zwierząt i zasad opieki nad nimi.

 • Certyfikat potwierdzający udział w programie „Dodaj język polski do ulubionych”, który aktywnie wspiera dzieci z wadami wymowy, dba o językową poprawność oraz uczestniczy w projekcie logopedycznym.

 • Certyfikat „Bezpieczne przedszkole” za udział w programie „Zdrowy początek”- promującym świadomość bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

 • Certyfikat „Bezpieczne przedszkole”- za aktywne promowanie nawyków prozdrowotnych i świadomości ekologicznej.

 • Certyfikat „Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”


Oferta dodatkowa placówki

Na terenie placówki prowadzone są: 

 •  zajęcia taneczne, 
 • muzyczno-rytmiczne,
 • języka  angielskiego 
 • gimnastyka korekcyjna,
 • ćwiczenia logopedyczne, 
 • opieka psychologiczna.

Praca pedagogiczna w naszym przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu
W. Żaba- Żabińskiej „Nasze przedszkole”.
W naszym przedszkolu realizowane są również innowacje pedagogiczne:

Innowacja pedagogiczna – „Odkrywamy świat pisma, nauka czytania od 3-go roku życia metodą sylabową prof J. Cieszyńskiej – realizacja elementarnego etapu nauki czytania w edukacji przedszkolnej metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej”. Innowacja realizowan będzie od 1 września 2018 do 30 czerwca 2022 roku we wsystkich grupach przedszkolnych.
Innowacja pedagogiczna -„Learn english – it’s fun!” w grupie 6- latków opracowana przez mgr Katarzynę Świerzy. Innowacja ma na celu uwrażliwienie dziecka na język angielski. Budowanie pozytywnego stosunku dziecka do języka angielskiego. Integrację grupy poprzez zabawy w języku angielskim. 

Innowacja pedagogiczna Ekologiczno – przyrodnicza „Akademia Małych Odkrywców Przyrody” w grupie 6 – latków opracowana przez mgr Katarzynę Sobolewską – Kwiecień.
Innowacja pedagogiczna „Śląskie brzdące w zakodowanym świecie emocji”  –  w grupie 3 latków opracowana przez mgr Justynę Gwiazdowską. Celem innowacji jest wychowanie dzieci do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw moralnych, kształtowanie kompetencji miękkich, doskonalenie umiejetności pracy w zespole oraz nauka bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.
Przedszkole bierze udział w programie: 
"Śląska Sieć Szkół Propagujący Zdrowy styl życia" >>>


https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944