Nasze grupy

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
W naszym przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów, w których znajduje się maksymalnie od 18 do 25 wychowanków tj:

-SMERFY
-PUCHATKI
-MUMINKI
-TREFLIKI

-SKRZATYGrupa „Smerfy” to najmłodsza grupa wiekowa w naszym przedszkolu. Uczęszczają do niej zarówno 2,5 jak i 3-latki.
Do grupy „Puchatków” uczęszczają dzieci 4-letnie.
Grupę „Trefliki” tworzą dzieci 4-5-letnie.
Grupę „Muminki” tworzą dzieci 5-letnie.
Do grupy najstarszej- „Skrzatów” uczęszczają dzieci 6-letnie. 


Nasze przedszkole sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Szczególną uwagę zwracamy na:
- wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego;
- rozwijanie umiejętności porozumiewania się;
- rozwijanie poczucia koleżeńskiej solidarności;
- rozbudzenie wiary we własna skuteczność;
- kształtowanie postawy kreatywnej, stymulowanie aktywności i motywacji do działań w kontakcie z innymi;
- poznawanie świata na podstawie doświadczeń i eksperymentowania. 

Powyższe cele realizujemy stosując różnorodne formy pracy i rodzaje zajęć. 
W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością. 

W naszym przedszkolu stosowane są również nowatorskie inicjatywy edukacji dzieci. We wszystkich grupach wiekowych stosowane są elementy następujących metod:
-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
- Sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
- Edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Nasze dzieci korzystają z trzech posiłków:
- śniadanie o godz. 9.00,
- obiad o godz.12.00,
- podwieczorek o godz. 14.00. 

Posiłki są urozmaicone, smaczne i wartościowe, dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka.

Placówka nasza wobec Rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA NR 16 w Katowicach

Umiejętności jakie posiada 5,6 latek

Z zakresu  koordynacji wzrokowo-ruchowej:


 • Łapie piłkę
 • Kopie piłkę prawą i lewą ręką
 • Rzuca i trafia do celu 
 • Skacze przez skakankę
 • Nabywa nowe umiejętności jak taniec, pływanie, jazda na rowerze itp.
 • Przewleka, nawleka drobne przedmioty
 • Lepi z plasteliny, piasku
 • Wycina po linii prawidłowo trzymając nożyczki
 • Wydziera z papieru według wzoru
 • Rysuje, mieści się w liniach
 • Potrafi odwzorować kontury
 • Buduje z drobnych klocków

Z zakresu mowy i koncentracji uwagi:

 • Mówi wyraźnie
 • Buduje zdania , trzy- cztero wyrazowe
 • Rozróżnia dźwięki
 • Potrafi wyklaskać rytm
 • Dopasowuje elementy w grach pamięciowych
 • Potrafi działać świadomie i planowo
 • Układa puzzle
 • Wskazuje różnice między obrazkami
 • Zapamiętuje co jest na obrazku
 • Opisuje treść obrazka
 • Potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową
 • W opowiadaniu ujmuje związki przyczynowo –skutkowe
Z zakresu budowania relacji z rówieśnikami:
 • Współpracuje w zabawie
 • Potrafi pożyczać
 • Dzieli się 
 • Czeka na swoją kolej w zabawie, podczas wypowiedzi
 • Potrafi przegrywać
 • Pomaga innym
 • Przyjmuje uwagi
 • Słucha i wykonuje polecenia
 • Przestrzega zasad obowiązujących w grupie
 • Pomaga innym dzieciom

Z zakresu samoobsługi:
 • Je samodzielnie
 • Potrafi się ubrać
 • Zapina i rozpina guziki
 • Wiąże buty
 • Myje zęby
 • Samodzielnie korzysta z toalety
 • Dba o swoje rzeczy
 • Pakuje swój tornister
 • Składa strój gimnastyczny
Zakresu funkcjonowania w otoczeniu
 • Przestrzega zasad ruchu drogowego
 • Ma podstawową orientację w terenie
 • Unika kontaktu z obcymi osobami dorosłymi
Posiada podstawowe informacje o sobie:
 • Zna imię i nazwisko 
 • Zna imiona rodziców
 • Zna adres zamieszkania

MOJE DZIECKO JEST PRZYGOTOWANE DO RADZENIA SOBIE W SZKOLE !

Źródło:

1. Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 30 maja 2014r.

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944