Muminki

MUMINKI

​​

Cele i zadania na miesiąc:

Styczeń 

- zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy

- poznawanie nazw miesięcy

- wypowiadanie się całymi zdaniami

- rozwijanie sprawności manualnej

- utrwalanie oznak pór roku

- malowanie drzewa w różnych porach roku

- zachęcanie do zakładania hodowli roślin

- obserwowanie wzrostu roślin

- rozwijanie sprawności fizycznej, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

- utrwalanie poznanych znaków matematycznych (+, =, <, >)

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, dzielenie słów na głoski

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8

- utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce

- wzbudzanie szacunku dla osób starszych

- docenianie wpływu dziadka i babci na wychowanie wnuków

- wypowiadanie się na temat wiersza; recytacja wiersza

- rozpoznawanie bohaterów znanych baśni

- rozpoznawanie i nazywanie litery G, g

- określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru

- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

- przedstawienie słowami uczuć i nastroju

 

Dzieci poznają piosenki:           

- „Biegnie miesiąc za miesiącem”

- „Ptasi bar”

- „Wesoła para”

- „Bajkowe marzenia”https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944